Zakres usług

Stanowi zbiór przepisów, które regulują stosunki pomiędzy równorzędnymi podmiotami. Prawo cywilne normuje zarówno stosunki majątkowe, jak i niemajątkowe (dobra osobiste materialne oraz niematerialne). W jego ramach nasi adwokaci prowadzą sprawy związane z odszkodowaniami, użytkowaniem nieruchomości, podziałem spadku i więcej.

Nasza kancelaria oferuje kompleksową obsługę dla przedsiębiorców, których obowiązuje prawo gospodarcze i handlowe. Adwokaci pomogą przy założeniu działalności, a także przy jej prowadzeniu – w ramach doraźnego wsparcia, jak i stałej współpracy. Świadczymy usługi doradcze, a także występujemy w roli pełnomocnika.

Reguluje stosunki społeczne związane z zatrudnieniem. Pomoc w zakresie prawa pracy związana jest z analizą umowy oraz negocjowaniem jej warunków, tworzeniem regulaminów oraz opiniowaniem systemu wynagrodzeń. To także podstawa przy rozwiązaniu wszelkiego rodzaju sporów na linii zatrudniony – pracodawca.

Służy zaspokojeniu roszczeń wierzyciela z majątku dłużnika. Postępowanie egzekucyjne rozpoczyna się na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego. Pomoc prawna w takim przypadku polega na reprezentowaniu klientów, sporządzaniu skarg na czynności podjęte przez komornika, ochronie wierzyciela na wypadek niewypłacalności dłużnika i więcej.

Reguluje wszelkie kwestie związane z czynami zabronionymi. Prawo karne zawiera zbiór przepisów normujących zachowania będące przestępstwami, a także rozstrzyga odpowiedzialność za ich popełnienie. W tym zakresie świadczymy pomoc polegającą na reprezentacji stron postępowania czy też sporządzaniu środków odwoławczych.

Świadczymy pomoc przy sprawach rozwodowych, a także związanych z ograniczeniem praw rodzicielskich, uznaniem ojcostwa, przyznaniem alimentów i innymi, które reguluje prawo rodzinne. Adwokaci naszej kancelarii zapewniają wsparcie przy sporządzaniu wniosków, a także reprezentują klientów w postępowaniu sądowym.

W ramach kompleksowej obsługi dla przedsiębiorców nasi adwokaci oferują pomoc w sytuacji istniejącej bądź grożącej niewypłacalności. Świadczymy usługi doradcze, ale nie tylko. Podejmujemy się również reprezentacji dłużników czy wierzycieli w postępowaniach regulowanych przez prawo upadłościowe i naprawcze.

Wróć ...