Prawo cywilne

  • prowadzimy sprawy o odszkodowanie z tytułu nienależytego wykonania umów cywilnoprawnych bądź ich niewykonania, w tym między innymi odszkodowania za błędy w sztuce lekarskiej, kolizje w wyniku których nastąpiło uszkodzenie ciała, wypadki drogowe, inne zdarzenia, jak również sprawy przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym,
  • postępowania związane z uzgadnianiem treści księgi wieczystej z faktycznym stanem prawnym,
  • aktualizacja wpisów w księgach wieczystych,
  • ustalenie sposobu użytkowania nieruchomości, wyodrębnianie lokali, zniesienie współwłasności,
  • usługi doradcze w zakresie obrotu nieruchomościami przez obcokrajowców,
  • obsługa prawna obejmująca sprawy z zakresu obrotu i zarządzania nieruchomościami (najem, dzierżawa, sprzedaż),
  • sprawy spadkowe (sprawy o podział spadku, stwierdzenie nabycia spadku, wykonanie zapisu i zachowek),
  • sporządzanie środków odwoławczych.
Wróć ...