Prawo pracy

  • doradztwo podczas nawiązywania stosunku pracy – sporządzenie umowy o pracę, umów o zakazie konkurencji, o wspólnej odpowiedzialności materialnej oraz wszystkich innych dokumentów związanych z zagadnieniem,
  • przygotowanie umów oraz ich negocjowanie dla członków organów spółek oraz kadry kierowniczej, w tym: umów o pracę z członkami zarządu, a także sporządzenie kontraktów menedżerskich oraz ich negocjowanie,
  • tworzenie regulaminów określanych przez przepisy prawa pracy oraz ich opiniowanie, w tym między innymi regulaminów pracy i wynagrodzeń,
  • opracowanie umów cywilnoprawnych oraz ich opiniowanie obejmujące zagadnienia z zakresu zatrudniania pracowników,
  • doradztwo w zakresie rozwiązywania umów o pracę oraz kontraktów menadżerskich, a także ich zmian, a w szczególności w zakresie rozwiązywania umów z kadrą kierowniczą oraz organami spółek,
  • występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego w sprawach pracowniczych.
Wróć ...