Postępowanie egzekucyjne

  • doradztwo obejmujące powództwa przeciwegzekucyjne,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach egzekucyjnych,
  • postępowania w zakresie skarg na czynności podjęte przez Komornika Sądowego,
  • postępowania mające na celu ochronę wierzyciela na wypadek niewypłacalności dłużnika,
  • postępowania przeciwko członkom zarządu w sytuacji bezskutecznej egzekucji z majątku firmy.
Wróć ...