Prawo rodzinne

  • postępowania sądowe w sprawach rodzinnych, a w szczególności rozwodowych, o podział majątku wspólnego małżonków, o separację,
  • reprezentowanie stron w postępowaniach o przyznanie alimentów, ustalenie ojcostwa, ograniczenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej.
Wróć ...