Prawo upadłościowe i naprawcze

  • doradztwo w kwestii praw i obowiązków przedsiębiorców, osób fizycznych oraz organów spółek kapitałowych w świetle niewypłacalności – istniejącej lub grożącej,
  • opracowanie wniosków o ogłoszenie upadłości, reprezentowanie dłużników oraz wierzycieli w trakcie postępowania upadłościowego,
  • doradztwo w kwestii restrukturyzacji spółek w stanie upadłości,
  • doradztwo oraz reprezentowanie wierzycieli i dłużników podczas właściwego postępowania upadłościowego – likwidacyjnego, a także z możliwością zawarcia układu, jak i w postępowaniu naprawczym,
  • weryfikacja i zaskarżanie listy wierzytelności, zgłaszanie wierzytelności,
  • opracowanie i opiniowanie planów naprawczych i propozycji układowych,
  • postępowania o wykluczenie mienia z masy upadłościowej,
  • reprezentowanie na posiedzeniach rady wierzycieli oraz zgromadzeniach wierzycieli,
  • nadzór nad działaniami organów postępowania upadłościowego w kwestiach: likwidacji majątku upadłego, wyceny, wykonywania i sporządzania planów podziału.
Wróć ...