Contact us

Szot Bieniek Buchman Szot
Adwokaci Sp. p.

ul. Rynek 13
33-300 Nowy Sącz

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000409170
NIP: 7343514469
REGON: 122497180

PLN – mBank S.A.
nr 21 1140 2017 0000 4502 1289 4044

EUR – mBank S.A BIC/SWIFT BREXPLPWMBK
nr PL 24 1140 2017 0000 4712 0116 1223

see on the map

Filie