Andrzej Świerzy

Adwokat

W 2014 r. ukończył pięcioletnie studia stacjonarne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 2015 r. jest członkiem Krakowskiej Izby Adwokackiej.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach nowosądeckich. Specjalizuje się w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego. Posiada także doświadczenie w kompleksowej obsłudze klientów korporacyjnych obejmującej w szczególności przygotowywanie i weryfikację projektów umów cywilnoprawnych oraz doradztwo w zakresie spraw z zakresu wpisów danych do Krajowego Rejestru Sądowego.

Posługuje się językiem angielskim.

Prywatnie interesuje się piłką nożną oraz tenisem ziemnym. Pasjonat podróży.