Małgorzata Rodak

Asystentka

Organizuje pracę sekretariatu, koordynuje przepływ informacji, telefonicznej i mailowej oraz obieg dokumentów i korespondencji.

Absolwentka Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku „Zarządzanie kadrami przedsiębiorstwa”. W 2014 r. ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku „Szacowanie nieruchomości”. Odbyła również praktykę zawodową w tym zakresie. Posługuje się językiem angielskim.