Radosław Olchawa

Adwokat

Aplikant adwokacki w Kancelarii SBBS, wpisany na listę aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie od 2017 r.

Wspomaga Zespół Kancelarii w rozwiązywaniu problemów prawnych Klientów. Głównym przedmiotem jego zainteresowań pozostaje prawo gospodarcze i handlowe. Zajmuje się także sprawami z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, karnego, windykacji wierzytelności oraz kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw.

Doświadczenie w obsłudze osób fizycznych i prawnych zdobywał w renomowanych kancelariach nowosądeckich.

Absolwent pięcioletnich stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Pracę magisterską z zakresu prawa rzymskiego obronił w roku 2015. Posługuje się językiem angielskim.

Pasjonat wędkarstwa oraz sportów wodnych.