Prawo karne

  • reprezentacja skazanych podczas postępowania wykonawczego – odroczenie kary wyroku, warunkowe, przedterminowe zwolnienie,
  • w postępowaniu przygotowawczym reprezentacja osób pokrzywdzonych,
  • reprezentacja osób poszkodowane w postępowaniach sądowych ( oskarżyciel posiłkowy),
  • stała pomoc prawna w czasie postępowania przygotowawczego i sądowego w sprawach o wykroczenia i przestępstwa,
  • odszkodowania – w tym między innymi za bezpodstawne zatrzymanie lub aresztowanie,
  • sprawy karne i reprezentacje stron postępowania – zarówno w charakterze obrońcy, jak i pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych – pokrzywdzonych, którzy zainicjowali postępowania,
  • dochodzenia w zakresie roszczeń z tytułu nawiązki oraz naprawienia szkód w postępowaniu karnym,
  • zastępowanie podmiotów gospodarczych w sprawach, w których występują jako oskarżyciel posiłkowy, pokrzywdzony lub powód cywilny,
  • sporządzanie środków odwoławczych.
Wróć ...