Prawo pracy

Udzielamy profesjonalnej pomocy obydwu stronom stosunku pracy – zarówno pracownikom, i pracodawcom. W sprawach z zakresu prawa pracy możemy pochwalić się bogatym doświadczeniem, dzięki czemu podejmujemy się profesjonalnej reprezentacji Klientów w nawet najbardziej skomplikowanych sporach.

Oferujemy doradztwo podczas nawiązywania stosunku pracy oraz rzetelną analizę sytuacji stron. Przygotowujemy i negocjujemy umowy, jak również tworzymy i opiniujemy regulaminy przewidziane przepisami prawa pracy. Jeśli okoliczności sprawy uniemożliwiają rozwiązanie sporu na drodze polubownej, naszych Klientów kompleksowo reprezentujemy przed sądem.

W sprawach z zakresu prawa pracy zapewniamy:

  • Profesjonalne wsparcie przy nawiązywaniu stosunku pracy. Przygotowujemy m.in. umowy o pracę, o zakazie konkurencji, o wspólnej odpowiedzialności materialnej oraz inne w zależności od potrzeb;
  • Przygotowanie i negocjację umów dla członków organów spółek oraz kadry kierowniczej. Sporządzamy i negocjujemy m.in. umowy o pracę z członkami zarządu oraz kontrakty menedżerskie;
powrót
  • Tworzenie i opiniowanie regulaminów m.in. pracy i wynagrodzeń oraz innych, w zależności od potrzeb Klienta;
  • Opracowywanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych
  • Doradztwo przy rozwiązywaniu i modyfikacji umów o pracę;
  • Doradztwo przy rozwiązywaniu i modyfikacji kontraktów menedżerskich, w tym również zawartych z kadrą kierowniczą i organami spółek;
  • Profesjonalną reprezentację procesową w sprawach pracowniczych.

Rozwiązujemy również inne problemy Klientów z zakresu prawa pracy – powyższe wyliczenie ma charakter przykładowy. Jeśli potrzebujecie Państwo wsparcia innego rodzaju, doświadczony zespół Kancelarii SBBS z pewnością będzie w stanie pomóc. Zapraszamy do kontaktu.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?

Sprawdź resztę naszych specjalizacji