IT i Media

Kancelaria SBBS świadczy kompleksowe usługi na rzecz przedsiębiorców, działających w szeroko rozumianej branży IT i nowych mediów. Dzięki bogatemu doświadczeniu zespołu Kancelarii w sposób profesjonalny obsługujemy m.in. producentów i dystrybutorów oprogramowań komputerowych i sprzętów, twórców stron internetowych, deweloperów gier i aplikacji oraz innych przedsiębiorców, funkcjonujących w branży IT i nowych mediów.

Rozwiązania proponowane naszym Klientom, to rozwiązania konstruowane na miarę konkretnych przedsięwzięć. Dzięki indywidualnemu podejściu i pełnemu zaangażowaniu Zespołu Kancelarii SBBS, Klienci otrzymują realne wsparcie prawne, służące osiągnięciu konkretnego celu biznesowego. Kancelaria swoje usługi świadczy w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Wsparcie prawne, oferowane przez Kancelarię SBBS branży IT i nowych mediów przejawia się m.in. w:

  • Negocjowaniu, opiniowaniu i sporządzaniu kontraktów, dotyczących szeroko rozumianych projektów IT, w tym m.in. umów licencyjnych, wdrożeniowych, dystrybucyjnych, z podwykonawcami oraz innych – w zależności od potrzeb Klienta.
  • Kompleksowej obsłudze prawnej całości procesu wdrożeniowego
  • Sporządzaniu i opiniowaniu dokumentacji gwarancyjnej dla sprzętów i oprogramowań.
powrót
  • Konstruowaniu regulaminów, polityk prywatności oraz ogólnych warunków umów na potrzeby platform internetowych.
  • Doradztwie i udziale w tworzeniu i zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania serwisów i portali internetowych
  • Reprezentacji w sytuacjach spornych, m.in. o naruszenie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej.
  • Doradztwie w przedmiocie ochrony danych osobowych.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.