Własność intelektualna i przemysłowa

W ramach specjalizacji Kancelaria SBBS pomaga w zapewnianiu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, jak również reprezentuje Klientów w sytuacjach spornych.

Zapewniamy bieżące doradztwo w sprawach z obszaru prawa własności intelektualnej i przemysłowej. W sposób w pełni kompleksowy prowadzimy m.in. postępowania rejestrowe przed urzędami patentowymi w Polsce i za granicą. W razie zaistnienia konieczności dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej i przemysłowej na drodze sądowej, udzielamy naszym Klientom profesjonalnego wsparcia prawnego również w tym zakresie.

W ramach obsługi spraw z zakresu prawa własności intelektualnej i przemysłowej Kancelaria SBBS:

  • Negocjuje i sporządza umowy, w tym m.in. umowy licencyjne, przenoszące prawa autorskie, wykonawcze, jak również inne w zależności od potrzeb Klienta.
  • Doradza i przygotowuje kompleksowe opinie prawne m.in. z obszaru praw autorskich i pokrewnych, znaków towarowych, praw wynalazczych i innych.
powrót
  • Kompleksowo przeprowadza Klienta przez całość procesu rejestracji znaku towarowego.
  • Oferuje profesjonalną reprezentację w postępowaniach cywilnych, karnych i administracyjnych na tle naruszeń praw własności intelektualnej i przemysłowej.
  • Zapewnia doradztwo przy kształtowaniu transakcji w sposób bezpieczny dla skutecznego nabycia praw własności intelektualnej i przemysłowej.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.