Obrót nieruchomościami

Oferujemy profesjonalne wsparcie prawne związane z branżą nieruchomości, w tym w szczególności przy transakcjach obrotu nieruchomościami. Kompetentny zespół Kancelarii SBBS regularnie pomaga Klientom w procesach nabywania oraz inwestowania w nieruchomości, bezpiecznie przeprowadzając ich przez całość procesu inwestycyjnego.

Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne przy m.in. sprzedaży, dzierżawie oraz w procesie najmu nieruchomości. Doradzamy naszym Klientom w przedmiocie tworzenia koncepcji nabycia nieruchomości, opracowywaniu struktury finansowania oraz dbamy o rzetelne zabezpieczenie transakcji.

 

powrót

W zakresie obrotu nieruchomościami:

  • Przeprowadzamy badania due dilligence (analizę stanu prawnego) gruntów, lokali i budynków.
  • Negocjujemy oraz przygotowujemy bezpieczne i profesjonalne umowy przedwstępne, jak również umowy właściwe, związane z obrotem nieruchomościami.
  • Oferujemy kompleksowe doradztwo przy procesach podziału i łączenia nieruchomości.
  • Reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych związanych z kupnem lub sprzedażą nieruchomości.
  • Zapewniamy doradztwo w zakresie aspektów podatkowych wiążących się z obrotem nieruchomościami.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.