Energetyka

Świadczymy usługi prawne na rzecz sektora energetycznego. Swoje usługi kierujemy m.in. do sektora elektroenergetyki konwencjonalnej, paliw płynnych, gazownictwa, ciepłownictwa, jak również odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii.

Kompleksowe doradztwo prawne oferowane przez Kancelarię SBBS obejmuje w szczególności modernizację istniejących już rozwiązań oraz wsparcie w podejmowaniu nowych inwestycji. Towarzyszymy naszym Klientom w negocjacjach, procesach inwestycyjnych oraz koncesyjnych. Na każdym z tych etapów pozostajemy do pełnej dyspozycji, oferując bieżące doradztwo oraz reprezentację przed organami administracji i postępowaniach sądowych.

W ramach specjalizacji zapewniamy:

  • Wsparcie w kwestiach regulacyjnych, takich jak m.in. decyzje koncesyjne, taryfowe, instrukcje ruchu oraz eksploatacja sieci dystrybucyjnych i przemysłowych.
  • Doradztwo przy realizacji szeroko rozumianych projektów inwestycyjnych.
powrót
  • Wsparcie w kwestiach związanych z ochroną środowiska, począwszy od etapu inwestycyjnego, jak również w toku dalszej eksploatacji instalacji.
  • Profesjonalna reprezentacja w postępowaniach m.in. przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, jak również przed organami administracji publicznej oraz sądami.
  • Negocjowanie i sporządzanie umów, jak również analiza dokumentów dostarczonych przez Klienta – m.in. umów przesyłowych, nabycia praw majątkowych i innych z zakresu prawa energetycznego.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.