Restrukturyzacja przedsiębiorstw

Prawo restrukturyzacyjne to istotna gałąź praktyki Kancelarii SBBS. Wysoki stopień specjalizacji oraz wiedzy merytorycznej pozwala nam udzielać uczestnikom postępowania restrukturyzacyjnego najwyższej jakości pomocy prawnej.

W zakresie prawa restrukturyzacyjnego, wsparcia udzielamy przedsiębiorcom, spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkom akcyjnym nieprowadzącym działalności gospodarczej, wspólnikom spółek partnerskich oraz wspólnikom spółek osobowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Przesłanką umożliwiającą przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego jest niewypłacalność przedsiębiorstwa lub zagrożenie niewypłacalnością.

W ramach restrukturyzacji:

  • Oferujemy profesjonalną analizę sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa, w celu określenia możliwości przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego;
  • Sporządzamy kompleksowe opinie prawne, uwzględniające celowość i zagrożenia związane z przeprowadzeniem restrukturyzacji;
powrót
  • Opracowujemy wstępny i właściwy plan restrukturyzacyjny;
  • Reprezentujemy Klientów w postępowaniach układowych, przyspieszonych postępowaniach układowych, postępowaniach o zatwierdzenie układu oraz sanacyjnych.

Każdorazowo pomagamy wybrać odpowiednia formę restrukturyzacji, dostosowaną do potrzeb i możliwości konkretnego przedsiębiorstwa. Opracowując kompleksowy plan działania, uwzględniamy sytuację prawną i finansową firmy. Jeśli wśród proponowanych powyżej czynności, nie znalazł się obszar, w którym wsparcia potrzebuje Państwa firma, serdecznie zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.