Prawo gospodarcze i handlowe

Świadczymy stałą oraz bieżącą obsługę prawną przedsiębiorstw w zakresie prawa gospodarczego i handlowego. Oferujemy usługi w pełni kompleksowe, służąc poradą prawną i merytorycznym wsparciem na każdym z etapów prowadzenia firmy, jak również w sytuacjach spornych. Wspieramy w wyborze najbardziej optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz zapewniamy kompleksową obsługę na każdym z dalszych etapów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zaoferować najwyższej jakości obsługę zarówno dużym, jak i mniejszym podmiotom prawa gospodarczego i handlowego. Oferujemy pełne wsparcie na gruncie prawnym, ułatwiając przedsiębiorcom podejmowanie trafnych decyzji gospodarczych. W razie wystąpienia sytuacji spornych, niemożliwych do rozwiązania na drodze polubownej, profesjonalnie reprezentujemy naszych Klientów w sądzie, przed organami administracyjnymi oraz urzędami.

W zakresie prawa gospodarczego i handlowego oferujemy:

 • Bieżącą i stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego;
 • Wsparcie i doradztwo przy zakładaniu i rejestracji spółek, jak również oddziałów i przedstawicielstw podmiotów zagranicznych oraz wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 • Obsługę prawną korporacji, w tym m.in. opracowywanie zmian umów oraz statutów, sporządzanie regulaminów zarządów i rad nadzorczych, przygotowanie zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy itp.;
 • Profesjonalne doradztwo w negocjacjach umów pomiędzy wspólnikami bądź akcjonariuszami na etapie tworzenia spółek oraz ich dokapitalizowania w ramach umów inwestycyjnych z inwestorami;
 • Usługi doradcze w zakresie obniżania i podwyższania kapitałów zakładowych;

 

powrót
 • Wsparcie przy umarzaniu akcji, podczas fuzji, przejęć, przekształceń, nabywania i zdobywania przedsiębiorstw, a także podczas likwidacji spółek, rejestracji stowarzyszeń oraz fundacji;
 • Opracowywanie umów i dochodzenie roszczeń związanych z niewykonaniem bądź nieprawidłowym wykonaniem umów handlowych;
 • Opracowywanie analiz sytuacji prawnej spółek handlowych;
 • Przygotowywanie wywiadów o kondycji gospodarczej, prawnej i finansowej przedsiębiorstwa;
 • Kompleksową reprezentację w postępowaniach sądowych, przed innymi organami orzekającymi oraz przed urzędami w sprawach cywilnych, gospodarczych, karnych, karno-skarbowych, administracyjnych, sądowo-administracyjnych;
 • Reprezentację spółek w postępowaniach restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych;
 • Reprezentację członków rady nadzorczej oraz zarządów w kwestiach związanych z odpowiedzialnością karną oraz cywilną;
 • Zaskarżanie uchwał zgromadzenia wspólników oraz walnych zgromadzeń akcjonariuszy.

Powyższe wyliczenie ma charakter przykładowy. Jeśli potrzebujecie Państwo innego rodzaju usługi prawnej z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.