Wydobycie surowców

Kancelaria SBBS współpracuje z Klientami, reprezentującymi szeroko rozumiany przemysł wydobywczy. Udzielamy profesjonalnego wsparcia m.in. przy zawieraniu umów na prace badawcze, eksploatacyjne i wydobywcze. Mamy bogate doświadczenie w sprawach związanych z górnictwem, geologią, złożami kopalin oraz szeroko rozumianym prawem ochrony środowiska.

Kompetentny zespół Kancelarii SBBS, dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie obsługi branży wydobywczej, zapewnia wsparcie w pełni kompleksowe.

Klientom z branży wydobywczej oferujemy m.in. pomoc w zakresie:

  • Ubiegania się o koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie gazu ziemnego i ropy naftowej, a także przenoszenia ww. koncesji na inne podmioty oraz w przedmiocie zrzeczenia się ich i rezygnacji.
  • Doradztwa korporacyjnego – dla podmiotów, reprezentujących branżę surowców naturalnych i niekonwencjonalnych.
powrót
  • Doradztwa z zakresu Prawa Zamówień Publicznych – dla podmiotów, startujących w przetargach, powiązanych z branżą surowców naturalnych.
  • Prowadzeniu postępowań sądowych i administracyjnych w przedmiocie poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin oraz wydobywania surowców mineralnych.
  • Oceny wpływu na środowisku w kontekście możliwości uzyskania interesującej Klienta koncesji.
  • Zagadnień podatkowych.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.