Prawo upadłościowe

W ramach praktyki prawa upadłościowego w sposób kompleksowy obsługujemy przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne.

Zapewniamy profesjonalne wsparcie w każdym stadium tych skomplikowanych procedur. Oferujemy bieżące doradztwo prawne, sporządzamy niezbędne pisma i dokumenty oraz reprezentujemy naszych Klientów na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym.

W sprawach z obszaru prawa upadłościowego reprezentujemy zarówno podmioty będące wierzycielami, jak i dłużnikami. Udzielamy wsparcia nie tylko w trakcie właściwego postępowania likwidacyjnego, ale również w postępowaniach z możliwością zawarcia układu. Tylko przeprowadzenie tych postępowań przy stałym wsparciu profesjonalistów, umożliwia zachowanie ciągłości istnienia przedsiębiorstwa oraz stanowi gwarancję ochrony praw i interesów wierzycieli.

Oferujemy profesjonalne wsparcie w zakresie:

  • Ustalenia praw i obowiązków przedsiębiorców, osób fizycznych oraz organów spółek kapitałowych w obliczu faktycznej lub przyszłej niewypłacalności;
  • Opracowywania wniosków o ogłoszenie upadłości;
  • Reprezentacji dłużników i wierzycieli w trakcie postępowania upadłościowego;
  • Doradztwa w przedmiocie restrukturyzacji spółek w stanie upadłości;
powrót
  • Doradztwa i reprezentacji wierzycieli i dłużników podczas właściwego postępowania likwidacyjnego, w tym również z możliwością zawarcia układu;
  • Weryfikacji i zaskarżaniu listy wierzytelności oraz zgłaszaniu wierzytelności;
  • Opracowywania i opiniowania propozycji układowych;
  • Prowadzenia postępowań o wykluczenie mienia z masy upadłościowej;
  • Reprezentacji na posiedzeniach rady wierzycieli oraz zgromadzeniach wierzycieli;
  • Nadzoru nad działaniami organów postępowania upadłościowego w kwestiach takich jak m.in. likwidacja majątku upadłego, wyceny, sporządzanie i wykonywanie planów podziału.

Prawo upadłościowe to niezwykle skomplikowana gałąź prawa, wymagająca od prawnika doświadczenia i dogłębnej znajomości zagadnień merytorycznych. Zespół adwokatów z Kancelarii SBBS z przyjemnością pomoże Państwu również w innych, niewymienionych powyżej sprawach z zakresu prawa upadłościowego.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.