Rynek medyczny i opieka zdrowotna

Kancelaria SBBS wyróżnia się bogatym doświadczeniem w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, świadczących szeroko pojęte usługi medyczne. Udzielamy także kompleksowej pomocy prawnej osobom fizycznym, wykonującym na co dzień zawody związane z udzielaniem świadczeń medycznych.

Bieżącą obsługę oferujemy m.in. szpitalom, aptekom, przychodniom oraz prywatnym praktykom lekarskim. Dzięki doskonałej znajomości branży medycznej oraz potrzeb uczestników rynku opieki zdrowotnej, zapewniamy wsparcie prawne najwyższej jakości.

W zakresie obsługi prawnej rynku usług medycznych:

  • Oferujemy kompleksową pomoc prawną w kwestiach związanych z rejestracją podmiotu leczniczego, jak również opracowaniu dokumentów założycielskich oraz dopełnieniu wszelkich niezbędnych formalności.
  • Udzielamy wsparcia prawnego przy zawieraniu i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz innych umów z obszaru codziennej działalności publicznych i niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.
powrót
  • Zapewniamy kompleksowe doradztwo w zakresie formalno-prawnych aspektów organizacji jednostek, działających w branży medycznej.
  • Sporządzamy i opiniujemy umowy zawierane z personelem danej jednostki.
    Przygotowujemy profesjonalne umowy o świadczenie usług medycznych zawieranych z pacjentami.
  • Reprezentujemy podmioty lecznicze w postępowaniach sądowych przed sądami wszystkich instancji, w tym również w sprawach o błędy medyczne.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.