Przemysł spożywczy

Oferujemy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstwom działającym w obszarze przemysłu żywnościowego. Zapewniamy profesjonalne wsparcie merytoryczne oraz praktyczne, doradzając w kwestiach takich jak m.in. znakowanie żywności, oświadczenia żywieniowe, ocena i tworzenie etykiet, a także kwestie marketingowe.

Doświadczenie Kancelarii SBBS w prowadzeniu spraw z zakresu prawa żywnościowego, czyni z nas partnera godnego zaufania nawet najbardziej wymagających przedsiębiorstw.

W ramach obsługi prawnej branży spożywczej Kancelaria SBBS:

  • Udziela stałego lub doraźnego wsparcia w zakresie polskich i unijnych regulacji prawnych i administracyjnych.
  • Czuwa nad zgodnością z wymogami prawa produktów spożywczych pod kątem wprowadzania ich do obrotu, produkcji, dystrybucji oraz oznaczania.
powrót
  • Kompleksowo wspiera przedsiębiorstwa przy wdrażaniu standardów i systemów zarządzania, stosowanych w branży spożywczej.
  • Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych i przed organami administracji, w tym w sporach z organami urzędowej kontroli żywności.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.