Windykacja wierzytelności

Jedną ze specjalizacji Kancelarii SBBS jest obsługa przedsiębiorców w szeroko rozumianych sprawach windykacyjnych. Windykacja prowadzona przy wsparciu doświadczonych prawników, jest zwykle szybsza i bardziej efektywna.

Naszym Klientom zapewniamy obsługę w pełni kompleksową. Świadczymy usługi doradcze, pomagamy w ustaleniu stanu prawnego i faktycznego sprawy, a także przeprowadzamy naszych Klientów przez każdy z etapów windykacji – od postępowania polubownego, poprzez sądowe aż po postępowanie egzekucyjne.

Na każdym z etapów, prowadzących do odzyskania należności, przygotowujemy niezbędne dokumenty i pisma procesowe. Profesjonalnie reprezentujemy naszych Klientów przed sądem. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, pragnących sprawnie odzyskiwać firmowe należności, poprzez:

  • Prowadzenie w sposób profesjonalny negocjacji z dłużnikami;
  • Sporządzanie wezwań do zapłaty oraz innych dokumentów, niezbędnych na etapie przedsądowym;
powrót
  • Przygotowywanie wniosków o wszczęcie mediacji bądź zawezwanie do prób ugodowych;
  • Reprezentację Klientów na etapie sądowym, w tym również w postępowaniu upominawczym i nakazowym oraz w trybie elektronicznego postępowania upominawczego;
  • Reprezentację Klientów na etapie egzekucyjnym, w tym m.in. sporządzanie wszystkich niezbędnych dokumentów i sprawowanie stałego nadzoru nad prowadzoną egzekucją;
  • Kompleksowe prowadzenie postępowania zabezpieczającego.

Sytuacji związanych z odzyskiwaniem należności, które wymagają wsparcia profesjonalistów, może być znacznie więcej. Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy innego rodzaju, zapraszamy do kontaktu.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.