Transport i spedycja

Transport i spedycja to branże, których obsługa stanowi istotną część praktyki Kancelarii SBBS. Dzięki doskonałemu zrozumieniu ich specyfiki, zespół Kancelarii SBBS oferuje w pełni kompleksowe wsparcie prawne przedsiębiorstwom spedycyjnym i transportowym, zapewniając obsługę prawną na każdym z etapów ich funkcjonowania.

Udzielamy bieżącej pomocy prawnej w sprawach pojawiających się w toku zwyczajnego funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak również w sytuacjach spornych. Oferujemy stałą obsługę prawną lub wsparcie o charakterze wyłącznie doraźnym.

W zakresie obsługi branży transportowej i spedycyjnej naszym Klientom oferujemy m.in.:

  • Przygotowywanie oraz opiniowanie umów, w tym m.in. umów spedycji, przewozu oraz innych w zależności od potrzeb Klienta.
  • Reprezentację w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji, w tym również w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń z zakresu międzynarodowego prawa przewozowego.
powrót
  • Kompleksowe wsparcie w sprawach związanych z odzyskiwaniem należności oraz prowadzenie negocjacji w tym zakresie.
  • Opiniowanie umów ubezpieczenia oraz negocjacje z towarzystwami ubezpieczeń w zakresie ustalenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej, jak również wsparcie w ewentualnym dochodzeniu roszczeń i nadzór nad procesem likwidacji szkód.
  • Profesjonalne doradztwo w sprawach z zakresu prawa pracy.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.