Postępowania sądowe i arbitrażowe

Prowadzenie postępowań sądowych i arbitrażowych to jedna z najważniejszych specjalizacji kancelarii SBBS. Reprezentujemy Klientów indywidualnych oraz biznesowych w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Sądem Najwyższym. Z powodzeniem zastępujemy również Klientów w postępowaniach przed sądami polubownymi (arbitrażowymi).

Reprezentujemy również naszych Klientów w postępowaniach karnych, broniąc praw osób podejrzanych, oskarżonych i skazanych. Podejmujemy się także reprezentacji praw osób pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych i prywatnych. Prowadzenie zarówno postępowań sądowych, jak i arbitrażowych poprzedza opracowanie szczegółowej i profesjonalnej strategii. Jej celem jest możliwie szybka i bezpieczna realizacja celów określonych przez naszego Klienta.

 

powrót

W zakresie postępowań sądowych i arbitrażowych Kancelaria SBBS:

  • Dokonuje ryzyka wdania się w spór sądowy, m.in. pod kątem kosztów postępowania sądowego, jak również opracowuje wyczerpujący scenariusz procesowy.
  • W sposób w pełni kompleksowy reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych, z pełną dbałością o niezbędne kwestie formalne.
  • Prowadzi sprawy z zakresu m.in. prawa cywilnego, prawa karnego, prawa gospodarczego i handlowego, prawa pracy, prawa zobowiązań, prawa karnego, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego jak również z obszaru innych gałęzi prawa, w zależności od potrzeb Klienta.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.