Samorząd terytorialny oraz jednostki organizacyjne Lasów Państwowych

Samorząd terytorialny oraz jednostki organizacyjne Lasów Państwowych

Kancelaria SBBS świadczy usługi prawne na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych (Nadleśnictw). Dzięki specjalizacji Zespołu Kancelarii SBBS oraz bogatemu doświadczeniu, oferujemy kompleksowe konsultacje, sporządzanie opinii prawnych oraz profesjonalne zastępstwo procesowe w sprawach sądowych i sądowo-administracyjnych.

Zakres usług świadczonych przez Kancelarię SBBS w zakresie obsługi prawnej samorządów terytorialnych i jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych obejmuje m.in.:

  • Bieżące doradztwo prawne oraz sporządzanie opinii w sprawach jednostek samorządu terytorialnego z zakresu m.in. gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, prawa oraz w innych sprawach w zależności od okoliczności prawnych i faktycznych.
powrót
  • Profesjonalne opiniowanie aktów wewnętrznego kierownictwa jednostek samorządu terytorialnego, jak również projektów umów i porozumień.
  • Obsługa prawna gminnych jednostek organizacyjnych.
  • Kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa zamówień publicznych, zarówno na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, jak również Nadleśnictw.
  • Opiniowanie projektów uchwał jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.
  • Wsparcie prawne w toku negocjacji prowadzonych przez samorząd terytorialny lub jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.
  • Nadzór prawny nad postępowaniami z udziałem Nadleśnictw, w tym m.in. w zakresie wyłączania gruntów leśnych z produkcji leśnej, regulacji stanu posiadania gruntów leśnych, jak również spraw związanych z odszkodowaniami łowieckimi czy też z karami umownymi z umów sprzedaży drewna oraz innych w zależności od sytuacji prawnej i faktycznej.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.